15 10 16

ฟีดฟอเวิด ร่วมออกบูทในงานสัมมนาผู้ใช้งาน ฟิลด์คอม กรุ๊ป (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 หัวข้อ เชื่อมต่อกันในระบบควบคุมอัตโนมัติยุคโลกาภิวัฒน์

FCG-14OCT2016-2      FCG-14OCT2016-3

FCG-14102559      ffd_3465

FCG-14OCT2016-5      FCG-14OCT2016-7

FCG-14OCT2016-1      FCG-14OCT2016-6