งานของเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ฟีดฟอเวิด จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการขายอุปกรณ์ด้านเทคนิค และบริการทางวิศวกรรมต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และระบบควบคุมอินเตอร์เฟส  ด้วยสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป  นอกจากนี้เรายังมีบริการทีมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องควบคุม,ระบบนิวเมติก/ไฮดรอลิก วาล์ว และอะไหล่เครื่องกลฯ ต่างๆ ด้วยช่างที่มีประสบการณ์สูง และมีความชำนาญเฉพาะด้านไว้รอบรับงานที่หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

บริการจากเรา

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านระบบเครื่องมือวัดฯ ระบบการควบคุม ระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์เครื่องจักร และ เขียนโปรแกรม Lab-View สำหรับงานพัฒนาและวิจัยต่างๆ  เรามีความชำนาญในการช่วยเหลือลูกค้าค้นหาสินค้าต่างๆจากแหล่งผลิตทั่วโลก สินค้าใหม่ที่เกินความต้องการจากสถานที่ต่างๆ สินค้า OEM รวมถึงสินค้าสั่งผลิตพิเศษ หรือ อุปกรณ์พิเศษ ให้เหมาะกับงานเฉพาะทาง  เรามีระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ ทีมีระยะเวลาการผลิตนานเพื่อสำรองให้ลูกค้า เช่น วาล์ว นิวเมติกส์ วาล์วไฮดรอลิกส์ และ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ไว้ ให้พร้อมทันที ที่มีความต้องการเร่งด่วนในงาน

การออกแบบและการบริการ

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าด้านเทคนิค ให้คำปรึกษา และงานด้านวิศวกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด มุ่งมั่นจัดหาวัสดุ รวมทั้งจัดส่งให้ตรงตามสถานที่และเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้เรายังมีช่างเทคนิคประสบการณ์สูงทั้งด้านระบบเครื่องมือวัดและควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานและอาคารสำนักงาน รวมถึงงานแก้ไขปัญหาวาล์วควบคุมวาล์วฉุกเฉินต่างๆ ภายใต้สภานที่ของลูกค้า ทั้งนอกฝั่งและ บนฝั่ง เรายังคงให้คำแนะนำ และบริการหลังการขายแม้หมดระยะเวลาประกันของตัวสินค้า ด้วยความยุติธรรมทั้งราคาและระยะเวลาส่งมอบ

สินค้าชั้นนำที่มีจำหน่าย